KWALITEIT

Ik ben 'IBCLC' - International Board Certified Lactation Consultant
Deze certificering staat voor actuele en volledig kennis op het gebied van borstvoeding en moedermelk. Bovendien heb ik me daarmee verbonden aan kwaliteitseisen die in Nederland geborgd worden door de NVL.- Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen

ALGEMENE VOORWAARDEN
Gelden wanneer je een afspraak maakt of gebruik maakt van mijn diensten. Ze zijn opgesteld door de NVL en worden dus algemeen gebruikt door lactatiekundigen. Lezen kan hier.

PRIVACY
Gegevens die je me geeft worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie tenzij je daar als cliënt toestemming voor hebt gegeven. Ik zal me houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. Daartoe ben ik verplicht als IBCLC gecertificeerd lactatiekundige.

WHO GEDRAGSCODE
Ik houd me tijdens mijn werk aan de WHO-code. Daarom werk ik alleen maar met merken en producten van bedrijven die zich ook aan deze code houden. Dit is de reden dat ik voor sommige merken geen reclame zal maken. 'The Code' is gepubliceerd door de World Health Organisation maar is ook in het Nederlands te lezen - klik hier voor download als je nieuwsgierig bent.

KLACHTENREGELING
Wanneer je ontevreden bent over ons contact of een klacht wil indienen hoop ik natuurlijk dat je me daarover informeert.
Ook kan je je melden bij het Klachtenportaal Zorg of de Geschillencommissie. Meer informatie over de procedure vind je op de site van de beroepsvereniging, de NVL.